Artykuły autorskie publikowane w numerach miesięcznika Personel i Zarządzanie i innych mediach:
.
Czy korporacyjny HR jest przereklamowany
.
Korporacja czy lokalna firma a HR na polu minowym
.
Zewnętrzny expert HR w firmie
.
.

Wybrane aktywności:

Wykłady na studiach podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz PO MBA - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) 
Świadczenia pracownicze, systemy motywacyjne, budowanie zaangażowania pracowników, wyzwania kadrowe
Poznań- 2018, od wielu lat

_______________

Opracowania systemu premiowego oraz system akcji menedżerskich - wypracowanie rozwiązań dla firm średniej wielkości 
Poznań 2018
_______________

Wdrożenie systemu Zarządzania Przez Cele w sieci niepublicznych szkół wyższych
Poznań 2017
_______________

Wystąpienia na konferencjach i spotkaniach branżowych, m.in. podczas Konferencji Diversity Business Meetings oraz Spotkań WZP Lewiatan
Poznań 2016
_______________
Copyright: DoradcaHR.pl - 2018